Geschreven: donderdag 18 januari 2018 19:56

Onze website is tijdelijk buiten gebruik.

Geschreven: maandag 22 mei 2017 12:10

Zestig kunstenaars nemen deel aan een grote kunstmanifestatie deze week in abdij Ulingsheide. De organisatie is in handen van Emmaus Feniks en Tegula Cultura.

Van donderdag tot en met zondag is er zowel binnen als buiten werk te zien van de kunstenaars. Een bijzonder werk is een groot schilderij van Angret Meij over Tegelen (foto). Er worden ook activiteiten georganiseerd bij de abdij. Vrijdagavond is regisseur Ben Verbong te gast. Hij wordt geïnterviewd en er wordt een film vertoond. Zaterdagavond is er muziek van de Tegelse Hofzangers, het Tegels Symphonie Orkest en sopraan Maartje Rammeloo.

De kunstmanifestatie wordt georganiseerd in het kader van de viering Tegelen 200 jaar bij Nederland.

Geschreven: donderdag 11 mei 2017 17:29

Het college van B&W gaat in gesprek met de gemeenteraad over de miljoenentekorten op het sociaal domein. Ook gaat het college analyseren hoe het kan dat de gemeente verrast werd door het tekort van rond de 12 miljoen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Vera Tax kan het tekort deels worden opgevangen door een buffer van 7,5 miljoen euro. Toch blijft er dan nog een groot gat over. Het college moet bekijken hoe dit gat opgevuld gaat worden.Het probleem onstond toen de gemeente facturen binnenkreeg die hoger uitvielen dan was begroot. Dit was vooral het geval bij de jeugdzorg. Door het tekort worden grote projecten die op stapel stonden, waaronder de ondertunneling van de Vierpaardjes, voorlopig 'on hold' gezet.Wethouder Tax heeft veel bezorgde telefoontjes gekregen van Venlonaren die zorgbehoevend zijn. Zij benadrukt dat deze mensen zorg blijven krijgen. Dinsdag bespreekt het college de kwestie. Woensdag zal de gemeenteraad verder worden geïnformeerd.

Geschreven: donderdag 11 mei 2017 17:19

Met verbijstering hebben gemeenteraadsleden gereageerd op de verklaring van het college van B&W. Woensdagavond werd duidelijk dat er een tekort is van zo'n twaalf miljoen euro op het sociaal domein.

De gemeente voert sinds 2015 een aantal zorgtaken uit die voorheen bij het Rijk en de provincie lagen. Het tekort op dat sociaal domein was in 2016 ongeveer twaalf miljoen, zo liet het college weten. Tot woensdag werd uitgegaan van een tekort van 4,3 miljoen. De grote vraag is hoe het kan dat de prognoses er zo ver naast zaten. Volgens Ton Heerschop van de SP moet dat zo snel mogelijk worden uitgezocht. Als die analyse is gemaakt, kan worden bekeken of het mogelijk is om zaken te repareren. Op dit moment is het onduidelijk wat het miljoenentekort betekent voor de financiële situatie van Venlo. Pas als de analyse is gemaakt wil Heerschop het hebben over de politieke gevolgen. 'Dit is een fors probleem, ook politiek gezien. Maar als je nu al gaat zeggen dat er mensen weg moeten loop je voor de muziek uit', aldus Heerschop.

Ineke Hendrickx van GroenLinks vraagt zich af of de gemeenschappelijke portemonnee die de gemeente beheert bij dit college wel in goede handen is. Volgens Hendrickx is het de vraag wat Venlo nog kan betalen. Onder meer de ondertunneling van de Vierpaardjes zou in gevaar kunnen zijn. Vanmiddag reageren wethouder Vera Tax en Hanno Lamers en burgemeester Antoin Scholten namens het college van B&W op de ontstane situatie.